Курс НБ на 06.07.2020 $77,1102 €86,6140

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУ пенсиялык топтоо каражаттарын ишенимдүү башкаруу келишимин түзүү үчүн башкаруучу компанияларды тандоо боюнча ачык конкурс жарыялайт

Вакансия
28 - Май 2018
www.erkintoo.kg
995
Пенсиялык топтоо каражаттарын ишенимдүү башкаруу боюнча келишимдин шарттары конкурстук документтерде көрсөтүлгөн, ал КР Социалдык фондунун www.socfond.kg сайтында жайгаштырылган.
Конкурска катыша турган башкаруучу компаниялар конкурстук табыштамаларды камсыз кылуу кепилдигин 25 000 (жыйырма беш миў) сом өлчөмүндө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун банктык эсебине төмөнкү реквизиттер боюнча которууга тийиш:
ИНН 02904199410050
ОАО «РСК Банк»
р/с 1299004140020138
БИК 129001.
Конкурстук документтердин талаптарына ылайык даярдалган жана таризделген конкурска катышууга табыштамалар 720005, Бишкек ш., Радищев көч.,62, КР Социалдык фонду, 10-каб. дареги боюнча 2018-жылдын 25-июнунун саат 15.00гө чейин тапшырылышы керек.
Конкурстук табыштамалар конкурстук документтерде көрсөтүлгөн кошумча документтер менен кошо тигилип жана номурланып чапталган конвертте берилет.
Табыштамалар салынган конверттер 720005, Бишкек ш., Радищев көч.,62, КР Социалдык фонду, 3-этаж, Конференц-зал дареги боюнча 2018-жылдын 26-июнунда саат 14.00дө ачылат.
Келишим түзүү мөөнөтү: конкурстун жыйынтыктары жарыялангандан кийин 3 ай.
 
Конкурстук документтер боюнча кошумча түшүндүрмөлөрдү жана маалыматтарды алуу боюнча төмөнкү дарекке кайрылыўыздар:
КР Социалдык фонду, Бишкек ш., Радищев көч., 62, 10-каб.,
тел.: +996 (312) 54-37-66.
Извещение (объявление) о проведении конкурса
Социальный фонд Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений указаны в конкурсной документации, которая доступна на сайте Социального фонда Кыргызской Республики www.socfond.kg.
Управляющие компании, претендующие на участие в конкурсе, должны внести гарантийное обеспечение конкурсных заявок, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) сомов переводом на банковский счет организатора по следующим реквизитам:
ИНН 02904199410050
ОАО «РСК Банк»
р/с 1299004140020138
БИК 129001.
Заявки на участие в конкурсе, подготовленные и оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации должны быть представлены не позднее 15.00 часов 25 июня 2018 года по адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62, Социальный фонд КР, кабинет 10.
Конкурсные заявки вместе с дополнительными документами указанными в конкурсной документации подаются в запечатанном конверте в сшитом и пронумерованном виде.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 14.00 часов 26 июня 2018 года по следующему адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62, Социальный фонд КР, 3-й этаж, Конференц-зал.
Срок заключения Договора: 3 месяца.
 
За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсной документации обращаться по адресу:
Социальный фонд КР, город Бишкек, ул. Радищева, 62, кабинет 10,
тел.: +996 (312) 54-37-66.
Конкурсту өткөрүү тууралуу билдирүү (жарыя)
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду депозитарий кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим түзүү үчүн депозитарийди тандап алуу боюнча
 ачык конкурс жарыялайт.
Депозитарий кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишимдин шарттары конкурстук документтерде көрсөтүлгөн, ал КР Социалдык фондунун www.socfond.kg  сайтында жайгаштырылган.
Конкурска катыша турган депозитарийлер конкурстук табыштамаларды камсыз кылуу кепилдигин 25 000 (жыйырма беш миў) сом өлчөмүндө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун банктык эсебине төмөнкү реквизиттер боюнча которууга тийиш:
ИНН 02904199410050
ОАО «РСК Банк»
р/с 1299004140020138
БИК 129001.
Конкурстук документтердин талаптарына ылайык даярдалган жана таризделген конкурска катышууга табыштамалар 720005, Бишкек ш., Радищев көч.,62, КР Социалдык фонду, 10-каб. дареги боюнча 2018-жылдын 27-июнунун саат 15.00гө чейин тапшырылышы керек.
Конкурстук табыштамалар конкурстук документтерде көрсөтүлгөн кошумча документтер менен кошо тигилип жана номурланып чапталган конвертте берилет.
Табыштамалар салынган конверттер 720005, Бишкек ш., Радищев көч.,62, КР Социалдык фонду, 3-этаж, Конференц-зал дареги боюнча 2018-жылдын 28-июнунда саат 14.00дө ачылат.
Келишим түзүү мөөнөтү: конкурстун жыйынтыктары жарыялангандан кийин 3 ай.
 
ККонкурстук документтер боюнча кошумча түшүндүрмөлөрдү жана маалыматтарды алуу боюнча төмөнкү дарекке кайрылыўыздар:
КР Социалдык фонду, Бишкек ш., Радищев көч., 62, 10-каб.,
тел.: +996 (312) 54-37-66.
Извещение (объявление) о проведении конкурса
Социальный фонд Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс по отбору депозитария на заключение договора об оказании услуг депозитария.
Условия договора об оказании услуг депозитария указаны в конкурсной документации, которая доступна на сайте Социального фонда Кыргызской Республики
www.socfond.kg.
Депозитарии, претендующие на участие в конкурсе, должны внести гарантийное обеспечение конкурсных заявок, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) сомов переводом на банковский счет организатора по следующим реквизитам:
ИНН 02904199410050
ОАО «РСК Банк»
р/с 1299004140020138
БИК 129001.
Заявки на участие в конкурсе, подготовленные и оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации должны быть представлены не позднее 15.00 часов 27 июня 2018 года по адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62, Социальный фонд КР, кабинет 10.
Конкурсные заявки вместе с дополнительными документами указанными в конкурсной документации подаются в запечатанном конверте в сшитом и пронумерованном виде.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 14.00 часов 28 июня 2018 года по следующему адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62, Социальный фонд КР, 3-й этаж, Конференц-зал.
Срок заключения Договора: 3 месяца.
 
За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсной документации обращаться по адресу:
Социальный фонд КР, город Бишкек, ул. Радищева, 62, кабинет 10,
тел.: +996 (312) 54-37-66.
 


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.