Курс НБ на 08.03.2021 $84,8000 €101,1579

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы директору кызматына Ачык сынак

Вакансия
18 - Январь 2019
www.erkintoo.kg
1046
“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Башкы директору кызматына ачык сынак өткөрүү тартиби жөнүндө” Жобосуна, Байкоочу кеңештин 20.12.2018-ж. жыйынында бекитилген протоколго ылайык Коомдук телерадиоберүү корпорациянын Байкоочу кеңеши Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Башкы директору кызматына (КТРК КР) ачык сынак жарыялайт.
 
Кызмат ордуна талапкерлерге төмөнкүдөй талаптар коюлат:
•  жогорку билим;
•  мамлекеттик тилди эркин билүү (расмий тилди, англис жана башка тилдерди билүүсү - артыкчылык);
•  5 жылдан кем эмес практика жүзүндө жетекчилик иш тажрыйбасы;
•  телевидение менен радионун иштөө принциптерин жана коомдук телерадиоберүүнүн өзгөчөлүктөрүн билүү жана түшүнүп-баамдоо.
 
Талапкер коомдук-саясий жана диний уюмдарда кызмат ордун ээлей албайт.
Сынакка катышуучу талапкерлер КТРКнын  Байкоочу кеңешинин катчылыгына (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 720010, Жаш Гвардия бульвары, 59;  тел.: (0312) 65-67-21 же эл. дарек: sovetotv@gmail.com) 2019-жылдын 18-февраль күнү саат 17.00гө чейин төмөнкү документтерди  жабык конвертке салып, “КТРК КР Башкы директору кызматы сынагына” деген белги менен жөнөтүүсү керек:
•  Байкоочу кеңештин Төрагасынын атына арыз;
•  түстүү сүрөт менен өздүк таржымал;
•  өмүр баяны;
•  паспорттун көчүрмөсү;
•  жогорку билими жөнүндө дипломдун же жогорку билимди же Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ага теңештирилген билимди алгандыгын тастыктаган  мамлекеттик үлгүдөгү документтердин нотариалдык жактан же иштеген жеринин кадр кызматы тарабынан күбөлөндүргөн көчүрмөсү;
•  нотариалдык жактан же иштеген жеринин кадр кызматы тарабынан күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
•  сынактын  катышуучулары адистик билим жана/же адистигин жогорулаткандыгы, кошумча адистик билими жөнүндө, окумуштуулук даража ыйгарылгандыгы жөнүндө документтерин өз каалоосу менен кошо алышат;
•  КТРКны өнүктүрүү боюнча ойлорун жазуу түрүндө (мамлекеттик тилде (кошумча расмий тилге которулганын да бере алат); 3 барактан ашпаган, Times New Roman 12-өлчөмүндө арибинде, 1,15 аралык менен);
•  КТРК Башкы директору кызматын ээлөө сынагына катышып жаткан учурда талапкер коомдук-саясий жана диний уюмдарда кызмат ээлебей турганы, ошондой эле саясий уюмдардагы мүчөлүгүн токтоткондугу жөнүндө талапкер кол койгон кепилдик каты.
 
Сынактын катышуучуларынын  арыздары жана тиешелүү документтери жарыяланган убакыттан кечиксе же жарыяланган талаптарга ылайык келбесе, анда алар кабыл алынбайт. Документацияга белгиленген талаптар бузулган учурда берилген документтер Байкоочу кеңеш тарабынан четке кагылат. Зарыл болгон учурда Байкоочу кеңеш кошумча маалыматты суроого акылуу.
Сынакка алынган документтер кайтарылбайт.
Сынак төрт баскычта өткөрүлөт. Ар бир кийинки баскычка андан мурдагы баскычта коюлган талаптарга ылайык тандалып, өткөн гана талапкерлер чакырылат.
 
Кошумча маалыматты жана суроого жоопторду sovetotv@gmail.com электрондук дарек жана (0312) 65-67-21, (0312) 39-24-04 телефону аркылуу ала аласыздар.
 
Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңеши.
 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» и Положением «О порядке проведения открытого конкурса на замещение должности генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 20.12.2018г., Наблюдательный Совет Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение должности Генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (КТРК КР).
 
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
•  высшее образование;
•  свободное владение государственным языком (владение официальным, английским и другими языками – предпочтительно);
•  опыт практической руководящей работы не менее 5 лет;
•  знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей общественного телерадиовещания.
 
Кандидат не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях.
Кандидаты на должность должны подать в Секретариат Наблюдательного Совета КТРК (Кыргызская Республика, 720010 г. Бишкек, бульвар Молодой Гвардии, 59) в срок до 17.00 часов 18 февраля 2019 года следующие документы в запечатанном конверте с пометкой «Конкурс на должность Генерального директора КТРК КР»:
•  заявление на имя Председателя Наблюдательного Совета;
•  резюме с цветной фотографией;
•  автобиографию;
•  копию паспорта;
•  копию диплома о высшем образовании, или иные документы государственного образца, подтверждающие факт получения высшего образования или приравненного к нему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
•  копию трудовой книжки, заверенной нотариально или кадровой службой по месту работы;
•  участники конкурса могут представить заверенные в установленном выше порядке копии документов о дополнительном образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания;
•  видение по развитию КТРК (на государственном языке (также вправе дополнительно предоставить перевод на официальном языке), объемом не более 3-х страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,15);
•  подписанное кандидатом гарантийное письмо о том, что на момент проведения конкурса на замещение должности генерального директора КТРК кандидат не занимает должности в общественно-политических и религиозных организациях, а также о приостановлении своего членства в партийных организациях.
 
Заявления и документы претендента на участие в конкурсе, поданные позже указанного в объявлении срока, не принимаются. В случае выявления нарушений установленных к документации требований, представленные документы будут отклонены Наблюдательным советом. В случае необходимости Наблюдательный совет вправе запросить любую дополнительную информацию. Полученные от кандидатов документы не возвращаются.
Конкурс будет проводиться в четыре этапа. На каждый последующий этап будут приглашены только те кандидаты, прошедшие отбор в соответствии с установленными требованиями.
 
Дополнительные сведения и справки можно получить по тел.: (0312) 65-67-21, (0312) 39-24-04 и/или эл.почте: sovetotv@gmail.com.
 
Наблюдательный Совет КТРК КР
 


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.