Курс НБ на 08.07.2020 $78,0266 €88,0062

КР Соц.фонду бош кызмат орунуна конкурс жарыялайт

Вакансия
17 - Июль 2018
www.erkintoo.kg
1325
1.    Биринчи май райондук башкармалыгынын пенсиялардын төлөнүшүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;
2.    Сузак райондук башкармалыгынын пенсиялардын төлөнүшүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси.
 
Бош кызмат орунунун квалификациялык талаптары, конкурстун шарттары жана компьютердик тесттин суроолору менен www.socfond.kg Интернет-сайтынын «Вакансиялар» бөлүгүнөн тааныша аласыз.
 
КОНКУРСКА КАТЫШУУ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУ КЕРЕК:
- Конкурска катышууга арыз;
- кадрларды каттоо боюнча жеке баракчасы сүрөтү менен;
- мүнөздөмө-маалым кат (резюме);
- өмүр баян;
- кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документ (эмгек китепчесинин, билими тууралуу, квалификациясын жогорулатканы жөнүндө, илимий даражанын жана наамдын ыйгарылышы тууралуу документтин нотариалдык же болбосо иштеген жери боюнча кадрлар бөлүмдөрү тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
- паспорттун же болбосо инсандыгын тастыктаган башка документтин, аскердик каттоодо тургандыгы тууралуу документтин (аскердик милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылуучулар үчүн) көчүрмөсү, түп нускасын талапкер документтерди тапшырып жаткан учурда көрсөтөт;
- Ички иштер министрлигинин Маалымат борборунан соттолбогондугу тууралуу маалым кат (документтерди тапшырган мезгилге чейин 1 айдан ашык өтпөгөн убакытта алынган);
- талапкерди мүнөздөп берүүчү материалдар (мүнөздөмө, пикирлер ж.б. эгерде бар болсо).
Берилген документтерди иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча конкурска катышууга жол берилген талапкерлер конкурстук комиссияга чакырылат.
 
Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтер 2018-жылдын 30-июлуна чейин төмөнкү даректердин бири боюнча берилиши керек:
1.   Бишкек ш., Радищев көчөсү, 62 (Борбордук аппарат), (0312) 54-79-74,
   57-65-21 телефондору боюнча кайрылсаўыздар болот;
2.   Бишкек ш., Манасчы Сагынбай к., 121 (Биринчи май райондук башкармалыгы) тел.: (0312) 62-28-98, 62-29-14;
3.      Сузак а., Дакан-Палван к., 3, тел.: (03748) 5-00-90, 5-00-44.
 
Социальный фонд Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности
1.    Ведущий специалист отдела по контролю за выплатой пенсий Первомайского районного управления;
2.    Ведущий специалист отдела по контролю за выплатой пенсий Сузакского районного управления.
 
С квалификационными требованиями по вакантной должности, с условиями конкурса и перечнем вопросов на компьютерное тестирование можно ознакомится на Интернет-сайте: www.socfond.kg в разделе «Вакансия».
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НА КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- справка-объективка (резюме);
- автобиография;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), оригиналы предъявляются претендентом лично при подаче документов;
- справка с Информационного центра Министерства внутренних дел об отсутствии судимости со сроком выдачи не позднее 1 месяца на момент подачи документов;
- материалы, характеризующие личность кандидата (характеристика, отзывы и др. при наличии).
По итогам изучения представленных документов, допущенные к конкурсу кандидатуры, будут приглашены на конкурсную комиссию.
 
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены до 30 июля 2018 года по одному из следующих адресов:
1.   г. Бишкек, ул. Радищева, 62 (Центральный аппарат), обращаться по телефонам: (0312) 54-79-74, 57-65-21;
2.   г. Бишкек, ул. Манасчы Сагынбая, 121 (Первомайское районное управление), тел.: (0312) 62-28-98, 62-29-14;
3.   с. Сузак, ул. Дакан-Палван, 3, тел.: (03748) 5-00-90, 5-00-44.


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.