Курс НБ на 04.12.2020 $84,8000 €103,1253

1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010-жылдагы Элдик Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Саясат
12 - Май 2020
Эркин Тоо
2518
1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010-жылдагы Элдик Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 
2020-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
 
Жалпы кабыл алынган адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоо менен, гумандуулук жана боорукердик принциптерин ишке ашыруу максатында, 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010-жылдагы Элдик Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу:
1-берене
1. Кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазык жазасынан төмөнкүлөр бошотулсун:
1) 60 жаштан ашкан эркектер, ошондой эле 55 жаштан ашкан аялдар;
2) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу майыптыгы бар адамдар;
3) жашы жетелек экиден кем эмес балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу майып балдары бар үй-бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдар;
4) анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасаган адамдар;
5) жалгыз бой эне болуп саналган аялдар;
6) көп балалуу аялдар;
7) ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата жазасынын өтөлбөгөн бөлүгү бир жылдан аз мөөнөттү түзгөн аялдар менен жашы жетелектер.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн колдонулушу төмөнкүлөргө жайылтылбайт:
1) 1997-жылдын 1-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 97-статьясынын 1-бөлүгүндө, 104-статьясынын 2 - 4-бөлүктөрүндө, 117-статьясында, 124-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 129-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 3-бөлүгүнүн 2 - 5-пункттарында, 130-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 3-бөлүгүнүн
2- 5-пункттарында, 166-статьясынын 4-бөлүгүндө, 167-статья­сынын 3 жана 4-бөлүктөрүндө, 168-статьясынын 2 - 4-бөлүктөрүндө, 170-статьясынын 3-бөлүгүндө, 171-статьясынын 4-бөлүгүндө, 172-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 2261-статьясында, 2263, 2264-статьяларында, 228-статьясында, 233-статьясында, 246-статьясында, 248 - 250-статьяларында, 252-статьясында, 256, 257-статьяларында, 2992-статьясында, 301, 302-статьяларында, 304-статьясынын 1 - 3-бөлүктөрүндө, 305-статьясынын 1-бөлүгүндө, 2-бөлүгүнүн 1,3- 6-пункттарында, З081-статьясынын 1-бөлүгүндө, 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда, 313-статьясынын 1-бөлүгүндө, 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда,
1131-статьясынын 1 - 3-бөлүктөрүндө, 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда, 3132-статьясында, 314, 315-статьяларында, 328-статьясында, 350-статьясынын 3 - 6-бөлүктөрүндө каралган кылмыштарды жасаган адамдарга;
2) 2017-жылдын 2-февралындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүгүндө, 138-беренесинин 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 149-беренесинде, 161-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 3-бөлүгүнүн 2 жана 3-пункттарында, 162-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 3-бөлүгүнүн 1-пунктунда, 171-беренесинин 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 201-беренесинин 3 жана 4-бөлүктөрүндө, 202-беренесинин 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 203-беренесинин 3-бөлүгүндө, 204-беренесинин 3-бөлүгүндө, 205-беренесинин 3-бөлүгүндө, 206-беренесинин 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 240-беренесинде, 242, 243-беренелеринде, 245, 246-беренелеринде, 264-беренесинде, 268, 269-беренелеринде, 271 - 273-беренелеринде, 275-беренесинде, 280, 281-беренелеринде, 315-беренесинде, 317, 318-беренелеринде, 320-беренесинин 1 - 3-бөлүктөрүндө, 321-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 323-беренесинин 1-бөлүгүндө, 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда, 325-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө, 3-бөлүгүнүн 1-пунктунда, 326-беренесинин 1-бөлүгүндө, 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда, 3-бөлүгүндө, 327 - 329-беренелеринде, 335-беренесинде, 359-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмыштарды жасаган адамдарга.
2-берене
1. Эгерде алар ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартын үч айдын ичинде жазаны өтөп жаткан жерге, камакта турган же аскер кызматын өтөп жаткан жерге өз ыктыяры менен келсе, 1997-жылдын 1-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 336-статьясынын («Эркиндигинен ажыратуу жайынан же камактан качуу») 1-бөлүгүндө, 337-статьясында («Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн качуу»), 359-статьясында («Бөлүктү же кызмат ордун өзү билип таштап кетүү»), 360-статьясынын («Аскерден качуу») 1-бөлүгүндө каралган кылмыштарды жасаган - адамдар Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазык жазасынан бошотулсун.
2. Эгерде алар ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч айдын ичинде жазаны өтөп жаткан жерге, камакта турган же аскер кызматын өтөп жаткан жерге өз ыктыяры менен келсе, 2017-жылдын 2-февралындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 349-беренесинин («Эркиндигинен ажыратуу жайларынан же кайтаруудан качуу») 1-бөлүгүндө, 350-беренесинде («Эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны өтөөдөн качуу»), 367-беренесинин («Бөлүктү же кызмат өтөө жерин өзү билип таштап кетүү») 1-бөлүгүндө, 368-беренесинин («Дезертирдик») 1-бөлүгүндө каралган кылмыштарды жасаган адамдар Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазык жазасынан бошотулсун.
3-берене
Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин колдонулушуна туура келбеген адамдардын Эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазасынын өтөлбөгөн мөөнөтү төмөнкүдөй кыскартылсын:
1) анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго - жарымына;
2) оор кылмыштар үчүн соттолгондорго - үчтөн бирге;
3) өзгөчө оор кылмыштары үчүн соттолгондорго - төрттөн бирге.
4-берене
1. Мунапыс актысын колдонуу же болбосо колдонбоо жөнүндө чечим ар бир адамга карата жекече кабыл алынат. Соттолгон адам тууралуу зарыл маалыматтар болбогондо ага карата мунапыс актысын колдонуу жөнүндө маселени кароо кошумча материалдар алынганга чейин кийинкиге калтырылат.
Ушул Мыйзамды аткаруу жүктөлгөн соттор (судьялар) мунапыс актысын колдонууга байланышкан маселелерди чечүү үчүн тийиштүү мекемелерден зарыл материалдарды суратып алууга укуктуу. Мындай суроо-талаптар бардык уюмдар жана мекемелер, ошондой эле кызмат адамдары тарабынан токтоосуз аткарылууга тийиш.
Сот (судья) жогоруда көрсөтүлгөн маселелер боюнча өкүм же токтом чыгарат.
2. Соттук жыйналышта ушул Мыйзамды колдонуу жөнүндө маселени кароодо прокурордун катышуусу милдеттүү.
3. Жазаны өтөө мунапыс актысын колдонуу жөнүндө соттун өкүмү же токтому мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып токтотулат.
5-берене
Айлана-чөйрөсүндөгүлөр үчүн коркунуч жараткан оорулар (кургак учук, жугуштуу оорулар, венерикалык оорулар) менен ооруган адамдарга мунапыс актысы зарыл дарылоо курсу аяктагандан кийин колдонулат.
6-берене
Төмөнкүлөр белгиленсин:
1) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн эркектерге жана аялдарга ушул Мыйзам күчүнө кирген күнү тиешелүүлүгүнө жараша 60 жана 55 жашка чыккан жана андан ашкан адамдар кирет;
2) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу майыптыгы бар адамдар кирет;
3) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга үй-бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган, ата-энелик укуктардан ажыратылбаган жана ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата 18 жашка толо элек кеминде эки баласы бар, анын ичинде асырап алынган же камкордукка алынган балдары бар, же болбосо курагына карабастан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу майып балдары бар адамдар кирет;
4) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга багуусунда жана тарбиялоосунда туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы жөнүндө жазуу болбогон же атасы жөнүндө жазуу энесинин көрсөтмөсү боюнча белгиленген тартипте жазылган балдары бар (никеде турбаган) энелер кирет;
5) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пунктунда көрсөтүлгөн көп балалуу аялдарга беш жана андан ашык балдары бар жана тарбиялаган аялдар кирет.
7-берене
1. Ушул Мыйзамдын колдонулушу «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинде белгиленген адамдарга карата колдонулбайт.
2. Ушул Мыйзамдын колдонулушу «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинде белгиленген кылмыштардын түрлөрүнө карата колдонулбайт.
3. Ушул Мыйзамдын колдонулушу ушул Мыйзамдын 2-беренесинде көрсөтүлгөн адамдарды кошпогондо, сот тарабынан эркиндигинен ажыратууга соттолгон, бирок издөөдө жүргөн адамдарга карата колдонулбайт.
8-берене
1. Ушул Мыйзамдын колдонулушуна төмөнкүлөр туш келет:
1) ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин кылмыш жасаган, ошондой эле соттолгон адамдар;
2) Кыргыз Республикасынын соттору, ошондой эле башка мамлекеттердин соттору тарабынан соттолгон жана Кыргыз Республикасынын аймагында жазасын өтөп жаткан адамдар.
2. Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан соттолгон, бирок жазасын анын чегинен сырткары өтөп жаткан адамдарга карата мунапыс актысынын колдонулушу жазыктык-процесстик мыйзамдарга, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык чечилет.
9-берене
Ушул Мыйзамдын 3-беренесин колдонууда ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата өтөлө элек жаза мөөнөтүнө негизденүү керек, ал эми ушул Мыйзам күчүнө киргенден кийин соттолгон адамдарга карата жазанын өтөлбөгөн мөөнөтү өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып эсептелсин.
10-берене
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана алты айдын ичинде аткарылууга тийиш.
Ушул Мыйзамды колдонуу жөнүндө маселе аны колдонуу үчүн каралган мөөнөттөр өткөндөн кийин келип чыккан учурларда (соттолгондун аракеттеринин юридикалык квалификациясы өзгөрүшүнө жараша), соттолгонго карата мунапыс берүү актысы көрсөтүлгөн мөөнөттөр өткөндөн кийин колдонулушу мүмкүн.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү түзөтүү мекемелеринен бошотулган адамдарга Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 162 жана 163-беренелеринин талаптарына ылайык жардам көрсөтүүнү камсыз кылсын.
3. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы ушул Мыйзамдын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөөнү камсыз кылсын жана аны ишке ашыруунун натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине маалымат берсин.
4. Жаза аткаруучу ыйгарым укуктуу орган жаза мөөнөтү ушул Мыйзамга ылайык кыскартылган адамдарга, алардын жаза мөөнөтүнүн жаңыдан эсептелиши жана жаза өтөө мөөнөтү аяктаган дата жөнүндө ушул Мыйзам күчүнө киргенден кийин үч айдын ичинде кол койдуруп алуу менен маалымат берсин.
 
Кыргыз Республикасынын
Президенти С.ЖЭЭНБЕКОВ
 
Бишкек шаары, 2020-жылдын 8-майы, №53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон Кыргызской Республики
Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летием народной Апрельской революции 2010 года
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 апреля 2020 года
 
Проявляя уважение к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации принципов гуманизма и милосердия, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летием народной Апрельской революции 2010 года:
Статья 1
1. Освободить от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления:
1) мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет;
2) лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;
3) лиц, являющихся единственными кормильцами в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;
4) лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления;
5) женщин, являющихся одинокими матерями;
6) многодетных женщин;
7) женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года.
2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется:
1) на лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 97, частями 2-4 статьи 104, статьей 117, частями 2 и 3 статьи 124, частями 1 и 2, пунктами 2-5 части 3 статьи 129, частями 1 и 2, пунктами 2-5 части 3 статьи 130, частью 4 статьи 166, частями 3 и 4 статьи 167, частями 2-4 статьи 168, частью 3 статьи 170, частью 4 статьи 171, частями 2 и 3 статьи 172, статьей 2261, статьями 2263, 2264, статьей 228, статьей 233, статьей 246, статьями 248 - 250, статьей 252, статьями 256, 257, статьей 2992, статьями 301, 302, частями 1 - 3 статьи 304, частью 1, пунктами 1,3-6 части 2 статьи 305, частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 3081, частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 313, частями 1-3, пунктом 1 части 4 статьи 3131, статьей 3132, статьями 314, 315, статьей 328, частями 3-6 статьи 350 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года;
2) на лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 130, частями 2 и 3 статьи 138, статьей 149, частями 1 и 2, пунктами 2 и 3 части 3 статьи 161, частями 1 и 2, пунктом 1 части 3 статьи 162, частями 2 и 3 статьи 171, частями 3 и 4 статьи 201, частями 2 и 3 статьи 202, частью 3 статьи 203, частью 3 статьи 204, частью 3 статьи 205, частями 2 и 3 статьи 206, статьей 240, статьями 242, 243, статьями 245, 246, статьей 264, статьями 268, 269, статьями 271 - 273, статьей 275, статьями 280, 281, статьей 315, статьями 317, 318, частями 1 - 3 статьи 320, частями 1 и 2 статьи 321, частью 1, пунктом 2 части 2 статьи 323, частями 1 и 2, пунктом 1 части 3 статьи 325, частью 1, пунктом 1 части 2, частью 3 статьи 326, статьями 327 - 329, статьей 335, частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года.
Статья 2
1. Освободить от уголовного наказания в виде лишения свободы лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 336 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи»), статьей 337 («Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы»), статьей 359 («Самовольное оставление части или места службы»), частью 1 статьи 360 («Дезертирство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, если они в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона добровольно явились в места отбывания наказания, места содержания под стражей или прохождения воинской службы.
2. Освободить от уголовного наказания в виде лишения свободы лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 349 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи»), статьей 350 («Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы»), частью 1 статьи 367 («Самовольное оставление части или места службы»), частью 1 статьи 368 («Дезертирство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, если они в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона добровольно явились в места отбывания наказания, места содержания под стражей или прохождения воинской службы.
Статья 3
Сократить неотбытый срок наказания в виде лишения свободы лицам, не подпадающим под действие статьи 1 настоящего Закона:
1) осужденным за менее тяжкое преступление - наполовину;
2) осужденным за тяжкое преступление - на одну треть;
3) осужденным за особо тяжкое преступление - на одну четверть.
Статья 4
1. Решение о применении либо неприменении акта амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об осужденном рассмотрение вопроса о применении к нему акта амнистии откладывается до получения дополнительных материалов.
Суды (судьи), на которые возложено исполнение настоящего Закона, имеют право запрашивать из соответствующих учреждений материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с применением акта амнистии. Такие запросы подлежат незамедлительному исполнению всеми организациями и учреждениями, а также должностными лицами.
Суд (судья) по вышеуказанным вопросам выносит приговор или постановление.
2. При рассмотрении в судебном заседании вопроса о применении настоящего Закона обязательно участие прокурора.
3. Отбывание наказания прекращается со дня вступления в законную силу приговора или постановления суда о применении акта амнистии.
Статья 5
К лицам, страдающим болезнями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, инфекционные заболевания, венерические заболевания), акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.
Статья 6
Установить, что:
1) к мужчинам и женщинам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся лица, которым на день вступления в силу настоящего Закона исполнилось соответственно 60 и 55 лет и более;
2) к лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп;
3) к лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, не лишенные родительских прав и имеющие не менее двух детей, в том числе усыновленных либо взятых под опеку, не достигших 18-летнего возраста на день вступления в силу настоящего Закона, либо детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп независимо от их возраста;
4) к лицам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся матери (не состоящие в браке), имеющие на содержании и воспитании детей, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об отце или запись об отце произведена в установленном порядке по указанию матери;
5) к многодетным женщинам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся женщины, имеющие и воспитывающие пятерых и более детей.
Статья 7
1. Действие настоящего Закона не применяется в отношении лиц, круг которых установлен статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения».
2. Действие настоящего Закона не применяется на виды преступлений, установленных статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения».
3. Действие настоящего Закона не применяется в отношении лиц, приговоренных судом к лишению свободы, но находящихся в розыске, за исключением лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона.
Статья 8
1. Под действие настоящего Закона подпадают:
1) лица, совершившие преступления, а также осужденные до вступления в силу настоящего Закона;
2) лица, осужденные судами Кыргызской Республики, а также судами других государств и отбывающие наказание на территории Кыргызской Республики.
2. Применение акта амнистии к лицам, осужденным судами Кыргызской Республики, но отбывающим наказание за ее пределами, решается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.
Статья 9
При применении статьи 3 настоящего Закона следует исходить из срока наказания, не отбытого на день вступления в силу настоящего Закона, а в отношении лиц, осужденных после вступления в силу настоящего Закона, неотбытый срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Статья 10
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.
В случаях когда вопрос о применении настоящего Закона возникает после истечения сроков, предусмотренных для его применения (в силу изменения юридической квалификации действий осужденного), акт амнистии в отношении осужденного может быть применен после истечения указанных сроков.
2. Правительству Кыргызской Республики обеспечить помощь лицам, освобождаемым из исправительных учреждений, в соответствии с требованиями статей 162 и 163 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики.
3. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики обеспечить надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона и по результатам его реализации представить информацию в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
4. Уполномоченному органу, исполняющему наказание, проинформировать под роспись лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом сокращены сроки наказания, о новом исчислении срока наказания и дате окончания отбывания наказания в течение трех месяцев после вступления в силу настоящего Закона.
 
Президент
Кыргызской Республики С.Жээнбеков
 
г.Бишкек, 8 мая 2020 года, №53


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.